Floda kyrka - KMB - 16000200094237

Similar

Floda kyrka - KMB - 16000200094237

description

Summary

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan även anmälas till denna sida.Kyrkan mot sydväst, med Francska graven i förgrunden.
Kategori: (01) Exteriörer, detaljer

date_range

Date

1937
create

Source

Sswedish National Heritage Board
copyright

Copyright info

public domain

Explore more

sweden
sweden