Explore more

norge
sør trøndelag
sor trondelag
røros
roros
harborg
damplokomotiv
jernbane
kjøretøy
kjoretoy
lokomotiv
samferdsel
tog
togfører
togforer
anleggsarbeid
anleggsarbeider
sidespor
grustak
grusvogn
byggearbeid
anleggsvirksomhet
rørosmuseet
rorosmuseet
construction work
construction worker
construction activities
steam locomotive
gravel pit
dirt wagon
railroad
vehicles
locomotive
norway
tube rose
the pipe museum
transport
siding
train
train driver
high resolution
vehicle
transportation
truck