Proteus, ofte, Minne-beelden verandert in sinne-beelden (1627) (14561613008)

Similar

Proteus, ofte, Minne-beelden verandert in sinne-beelden (1627) (14561613008)

description

Summary


Identifier: proteusofteminne01cats (find matches)
Title: Proteus, ofte, Minne-beelden verandert in sinne-beelden
Year: 1627 (1620s)
Authors: Cats, Jacob, 1577-1660 Swelinck, Jan Venne, Adriaen Pietersz. van de, 1589-1662
Subjects: Emblems
Publisher: Rotterdam, Pieter van Waesberge
Contributing Library: Duke University Libraries
Digitizing Sponsor: Duke University LibrariesText Appearing Before Image:
daetMaer ooc door fijn mede-maet,Daer njan crijgt hyweleenjlacbDienhy niet njer dragen mach.Ia hem comt ooc voel het weeHonden mylen over ^eDen& hoe dat een menfch <verdrkt O datfyelen dient my niet. - Maer dit treft hem nimmermtwDie fijn herte niet te fierO f ten rijcdom heeft gefit,Ofmetgelt-fucht isbefmet;„Wie metmynichis ghepaeyt^,yEnfijn eygen acker maeyt,„ Die en fouB geen njuemde cufi,yjEn is weynig ongerufi;„ Maer dieMette fiant te breet,yyDieis nimmer fonder bet. Wie fijn fchaepjèm savonts tekAlffe comen uyt het njelt,6n hy wint bet wol getalDie en-ruraegt danmet met alWat eens caopmamtreurigh hooêVan denfoeten flaep berooft ,-Hy en <-ureefi niet, dat fijn fchipMocht nuerzeykn op een klip;Dat fijn xvaren,hier.ofdaer,Mochten comen ingevaer ;Dat een roover^met gewitPochte nemen fchip en geit;Dat fijn fchipper is,een diefDatmenfynen wiffel-briefM.ochte laten onbttaelt.E)enffi ! hoe een die leyt en maétOp dees faken nacht en dagh,VVijfm kjnt <-uermak$n mach.
Text Appearing After Image:
Ie en houw niet wan hetgoetDat moet/weven metten wloet.Dat moet comen over %ee3fc ben liever by het wee.By den plougb, en by de bien,Vaer can ie mijn rijcdomjïen,Daerfbeeliceen geejiigh liet.Op een mou/èl, of een rietyDaer heb te eenjïi!lejielsSchoon degantfehen hemel wiel. Die op tlantft)n vpoonplaets JleltiE» behouftnau eenichgelt,E» behouft niet om hetgoet) Te bejmetten/tjngbemoet,Ofte hangen in eenfchaelEere, (tel,en al-te-mael.Wt de wruchten wan het lantValt hem alles inder hant.Want desaertrijcx milde fchoot,SchenSi aen yderfynennoot.Watmen mde fieden coopt<iAlfmen opte marden loopt.VVat daer y der fielt op prijs,t Zy wan cleedingh ofte ijijs9Dat wercrijgtmen op het weltSonder munte, fonder gek, c VFilf 1$ Wilf een hemd, oftynen cteet,Vijn gesponnen, wel gereet,Wit gebleid gelijc defnee,Ia \ alsghy, ó Galathee,SteeU gheen banden indet&r,y Komt alnsan ons eyghen T/lar. Wil) een ^ieltjen of een keurs ;Caet ooc daerom niet te beurs,Spreetö alleen defchaepjens aen,T>

date_range

Date

1627
create

Source

Internet Archive
copyright

Copyright info

public domain

Explore more

proteus ofte minne beelden verandert in sinne beelden 1627
proteus ofte minne beelden verandert in sinne beelden 1627