blueprint

4,544 media by topicpage 1 of 46
Gustaf III:s nationella dräkt/svenska dräkten. "Modell-Ritning till Svenska Nationella Mans-Klädedrägten". Gravyr från 1778.

Gustaf III:s nationella dräkt/svenska dräkten. "Modell-Ritning till Sv...

Gustaf III:s nationella dräkt/svenska dräkten. "Modell-Ritning till Svenska Nationella Mans-Klädedrägten". Gravyr från 1778.

Ritning på väv över Nordiska museets huvudbyggnad. Ritning till dörrar i och invid södra trapptornen. Dörrar och karmar av ek. Dörr till kullrummen. Dörr mellan jordvåningen och fängelsetrappan. Dörr mellan jordvåningen och sydvästra trapptornet. Dörr till värmekamrarna i södra trapptornen. Dörr till vinden. Konstruktion, fast inredning. Dörr, kullrum, fängelsetrappa, jordvåning, trapptorn, värmekammare och vind. 54x58 cm. Tusch, rött, brunt, gult och grått. Linjalritning. Osignerad.

Ritning på väv över Nordiska museets huvudbyggnad. Ritning till dörrar...

Ritningarna katalogiserades och skannades som en del av "Ritningsprojektet" 2007-2009 med finansiering av Nordiska museets och Skansens vänner samt Gustav VI Adolfs fond för svensk kultur. Totalt katalogiserade... More

Ritning på väv över Nordiska museets huvudbyggnad. Kansliflygeln. Ritning till ytterportens insida. Fasad . Norra porten, ytterporten. 51,5x46,5 cm. Tusch, gult och grått. Linjalritning. Osignerad.

Ritning på väv över Nordiska museets huvudbyggnad. Kansliflygeln. Ritn...

Ritningarna katalogiserades och skannades som en del av "Ritningsprojektet" 2007-2009 med finansiering av Nordiska museets och Skansens vänner samt Gustav VI Adolfs fond för svensk kultur. Totalt katalogiserade... More

Ritning på väv över Nordiska museets huvudbyggnad. Numreringsritning till Nordiska museets mittenparti. Kandårlist. Räffelhuggen. Konstruktionsritning. Sten. Tusch, rött. Linjalritning. Osignerad.

Ritning på väv över Nordiska museets huvudbyggnad. Numreringsritning t...

Ritningarna katalogiserades och skannades som en del av "Ritningsprojektet" 2007-2009 med finansiering av Nordiska museets och Skansens vänner samt Gustav VI Adolfs fond för svensk kultur. Totalt katalogiserade... More

Ritning på väv över Nordiska museets huvudbyggnad. Underlag till No 104 a. Vestibulen.Trappa mellan tredje viloplanet och första galleriet sedd mot vestibulen. Sektion. Vestibulen, stora trappan. 63x72 cm. Blyerts. Linjalritning. Osignerad.

Ritning på väv över Nordiska museets huvudbyggnad. Underlag till No 10...

Ritningarna katalogiserades och skannades som en del av "Ritningsprojektet" 2007-2009 med finansiering av Nordiska museets och Skansens vänner samt Gustav VI Adolfs fond för svensk kultur. Totalt katalogiserade... More

Ritning på väv över Nordiska museets huvudbyggnad. Plan av absidens andra galleri. Plan. Absiden, 2:a galleriet. 95x76,5 cm. Tusch, rött, blått, brunt, gult och grått. Linjalritning. Osignerad.

Ritning på väv över Nordiska museets huvudbyggnad. Plan av absidens an...

Ritningarna katalogiserades och skannades som en del av "Ritningsprojektet" 2007-2009 med finansiering av Nordiska museets och Skansens vänner samt Gustav VI Adolfs fond för svensk kultur. Totalt katalogiserade... More

Ritning på väv över Nordiska museets huvudbyggnad. Plan av allmogehallens jordvåning.Sektion. Jordvåning.124,5X88 cm.Tusch, brunt, grått, blyerts. Linjalritning. Osignerad.

Ritning på väv över Nordiska museets huvudbyggnad. Plan av allmogehall...

Ritningarna katalogiserades och skannades som en del av "Ritningsprojektet" 2007-2009 med finansiering av Nordiska museets och Skansens vänner samt Gustav VI Adolfs fond för svensk kultur. Totalt katalogiserade... More

Ritning på väv över Nordiska museets huvudbyggnad. Ritning till brandpostluckor.Fast inredning. Brandlucka. 29,5x 50 cm. Tusch, rött, blått och gult. Linjalritning. Osignerad.

Ritning på väv över Nordiska museets huvudbyggnad. Ritning till brandp...

Ritningarna katalogiserades och skannades som en del av "Ritningsprojektet" 2007-2009 med finansiering av Nordiska museets och Skansens vänner samt Gustav VI Adolfs fond för svensk kultur. Totalt katalogiserade... More

Ritning på väv över Nordiska museets huvudbyggnad. Sockelritning till Cafébyggnaden vid Södra gaveln. Fasad.Sockel, cafébyggnad. 51,5x 78 cm.Tusch. Linjalritning. Osignerad

Ritning på väv över Nordiska museets huvudbyggnad. Sockelritning till ...

Ritningarna katalogiserades och skannades som en del av "Ritningsprojektet" 2007-2009 med finansiering av Nordiska museets och Skansens vänner samt Gustav VI Adolfs fond för svensk kultur. Totalt katalogiserade... More

Ritning på väv över Nordiska museets huvudbyggnad. Murpelarnes kapitäl. Hallen. Murpelarnes till sidoväggen skicktgångar. Konstruktion. Kapitäl. 73x 53,5 cm.Tusch. Linjalritning. Osignerad

Ritning på väv över Nordiska museets huvudbyggnad. Murpelarnes kapitäl...

Ritningarna katalogiserades och skannades som en del av "Ritningsprojektet" 2007-2009 med finansiering av Nordiska museets och Skansens vänner samt Gustav VI Adolfs fond för svensk kultur. Totalt katalogiserade... More

Zaag, brush drawing

Zaag, brush drawing

Zaag in rococo-stijl voor het zagen van hout, rechts daarvan zijaanzicht van de arm van de zaag, en zaag voor het zagen van steen. Links een maatverdeling met 1 tot en met 7.

Ritning på väv över Nordiska museets huvudbyggnad. Ritning till spiraltrappan i absiden. Plan. Spiraltrappa södra absiden. 119x106 cm. Tusch, rött, grått, brunt och blyerts. Linjalritning. Osignerad.

Ritning på väv över Nordiska museets huvudbyggnad. Ritning till spiral...

Ritningarna katalogiserades och skannades som en del av "Ritningsprojektet" 2007-2009 med finansiering av Nordiska museets och Skansens vänner samt Gustav VI Adolfs fond för svensk kultur. Totalt katalogiserade... More

Ritning på väv över Nordiska museets huvudbyggnad. Ritning tillstenomfattning mellan vindfånget och vestibulen. Fasad. Stenprofil, stora porten. 89,5x 59 cm. Tusch, rött, grått och brunt. Linjalritning. Osignerad.

Ritning på väv över Nordiska museets huvudbyggnad. Ritning tillstenomf...

Ritningarna katalogiserades och skannades som en del av "Ritningsprojektet" 2007-2009 med finansiering av Nordiska museets och Skansens vänner samt Gustav VI Adolfs fond för svensk kultur. Totalt katalogiserade... More

Ritning på väv över Nordiska museets huvudbyggnad. Planritning för avloppsledning. Norra längan. 25,5x36 cm. Tusch, rött. Linjalritning. Osignerad.

Ritning på väv över Nordiska museets huvudbyggnad. Planritning för avl...

Ritningarna katalogiserades och skannades som en del av "Ritningsprojektet" 2007-2009 med finansiering av Nordiska museets och Skansens vänner samt Gustav VI Adolfs fond för svensk kultur. Totalt katalogiserade... More

Ritning på väv över Nordiska museets huvudbyggnad. Absidens andra galleri. Plan, sektion. 2:ndra galleriet, omgången. 92x96 cm. Tusch, rött, brunt, grått och gult. Linjalritning. Osignerad.

Ritning på väv över Nordiska museets huvudbyggnad. Absidens andra gall...

Ritningarna katalogiserades och skannades som en del av "Ritningsprojektet" 2007-2009 med finansiering av Nordiska museets och Skansens vänner samt Gustav VI Adolfs fond för svensk kultur. Totalt katalogiserade... More

Ritning på väv över Nordiska museets huvudbyggnad. Sektion genom absiden. Sektion. Absiden. 164x101 cm. Tusch, blått, gult och brunt. Linjalritning. Osignerad.

Ritning på väv över Nordiska museets huvudbyggnad. Sektion genom absid...

Ritningarna katalogiserades och skannades som en del av "Ritningsprojektet" 2007-2009 med finansiering av Nordiska museets och Skansens vänner samt Gustav VI Adolfs fond för svensk kultur. Totalt katalogiserade... More

Ritning på väv över Nordiska museets huvudbyggnad. Sektion genom vapensalen [sett mot hörntornen]. Sektion. Kröningsläktaren. 115x92 cm. Tusch, rött, gult, blått och brunt. Linjalritning, fri hand. Osignerad.

Ritning på väv över Nordiska museets huvudbyggnad. Sektion genom vapen...

Ritningarna katalogiserades och skannades som en del av "Ritningsprojektet" 2007-2009 med finansiering av Nordiska museets och Skansens vänner samt Gustav VI Adolfs fond för svensk kultur. Totalt katalogiserade... More

Ritning på väv över Nordiska museets huvudbyggnad. Vapensalen sedd mot fönsterväggen. Fasad, sektion. Kröningsläktaren, vapensalen. Tusch, rött, gult, grått och brunt. Linjalritning, fri hand. Osignerad.

Ritning på väv över Nordiska museets huvudbyggnad. Vapensalen sedd mot...

Ritningarna katalogiserades och skannades som en del av "Ritningsprojektet" 2007-2009 med finansiering av Nordiska museets och Skansens vänner samt Gustav VI Adolfs fond för svensk kultur. Totalt katalogiserade... More

Ritning på väv över Nordiska museets huvudbyggnad. Absiden. Sektioner i C-D och i spiraltrappan. Sektion. Absiden, jordvåningen, hallplanet, 1:a galleri och 2:ra galleri. 133x 76 cm. Tusch, rött, brunt, blått och gult. Linjalritning. Osignerad.

Ritning på väv över Nordiska museets huvudbyggnad. Absiden. Sektioner ...

Ritningarna katalogiserades och skannades som en del av "Ritningsprojektet" 2007-2009 med finansiering av Nordiska museets och Skansens vänner samt Gustav VI Adolfs fond för svensk kultur. Totalt katalogiserade... More

Ritning på väv över Nordiska museets huvudbyggnad. Ritning till kalkstensgolv i absidens jordvåning. Golv, absiden och jordvåning. Tusch och brunt. Osignerad.

Ritning på väv över Nordiska museets huvudbyggnad. Ritning till kalkst...

Ritningarna katalogiserades och skannades som en del av "Ritningsprojektet" 2007-2009 med finansiering av Nordiska museets och Skansens vänner samt Gustav VI Adolfs fond för svensk kultur. Totalt katalogiserade... More

Ritning på väv över Nordiska museets huvudbyggnad. Skärning genom kupolrummet sett mot absiden. Sektion och plan. Hallplanet, absidvalvet, absidtrappor och biblioteksingång. 93,5x149 cm. Tusch, rött, brunt och blått. Linjalritning, fri hand. Osignerad. Stpl: Fru A Höglunds ljuskopieringsanstalt.

Ritning på väv över Nordiska museets huvudbyggnad. Skärning genom kupo...

Ritningarna katalogiserades och skannades som en del av "Ritningsprojektet" 2007-2009 med finansiering av Nordiska museets och Skansens vänner samt Gustav VI Adolfs fond för svensk kultur. Totalt katalogiserade... More

Ritning på väv över Nordiska museets huvudbyggnad. Kaféflygeln. Sektion. Kafébygnaden, entresolvåningen. 67x81 cm. Tusch och rött. Linjalritning. Osignerad.

Ritning på väv över Nordiska museets huvudbyggnad. Kaféflygeln. Sektio...

Ritningarna katalogiserades och skannades som en del av "Ritningsprojektet" 2007-2009 med finansiering av Nordiska museets och Skansens vänner samt Gustav VI Adolfs fond för svensk kultur. Totalt katalogiserade... More

Ritning på väv över Nordiska museets huvudbyggnad. Kansliflygeln.Inredning av rummet 1 tr upp. Plan av entrésolen. Plan, Sektion. Kansliet 1:a tr, Kanslibyggnaden. 89x65,5 cm. Tusch, rött, gult. Linjalritning. Osignerad.

Ritning på väv över Nordiska museets huvudbyggnad. Kansliflygeln.Inred...

Ritningarna katalogiserades och skannades som en del av "Ritningsprojektet" 2007-2009 med finansiering av Nordiska museets och Skansens vänner samt Gustav VI Adolfs fond för svensk kultur. Totalt katalogiserade... More

Ritning på väv över Nordiska museets huvudbyggnad. Absidens andra galleri. Plan, sektion. 2:ndra galleriet, omgången. 92x92 cm. Tusch, rött, blyerts, brunt, grått och gult. Linjalritning. Osignerad.

Ritning på väv över Nordiska museets huvudbyggnad. Absidens andra gall...

Ritningarna katalogiserades och skannades som en del av "Ritningsprojektet" 2007-2009 med finansiering av Nordiska museets och Skansens vänner samt Gustav VI Adolfs fond för svensk kultur. Totalt katalogiserade... More

Ritning på väv över Nordiska museets huvudbyggnad. Skärning i mittenpartiets trapphus. Sektion. Trapptorn, mittpartiet och tornhuv. 153,5x70,5 cm. Tusch, rött, gult, grått, blått och brunt. Linjalritning. Osignerad.

Ritning på väv över Nordiska museets huvudbyggnad. Skärning i mittenpa...

Ritningarna katalogiserades och skannades som en del av "Ritningsprojektet" 2007-2009 med finansiering av Nordiska museets och Skansens vänner samt Gustav VI Adolfs fond för svensk kultur. Totalt katalogiserade... More

Ritning på väv över Nordiska museets huvudbyggnad. Ritning tillinredning av biblioteket. Fast inredning och sektion. Bibliotek, entresol och panel. 56x75 cm. Tusch, rött, gult, brunt, blått och blyerts. Linjalritning.

Ritning på väv över Nordiska museets huvudbyggnad. Ritning tillinredni...

Ritningarna katalogiserades och skannades som en del av "Ritningsprojektet" 2007-2009 med finansiering av Nordiska museets och Skansens vänner samt Gustav VI Adolfs fond för svensk kultur. Totalt katalogiserade... More

Ritning på väv över Nordiska museets huvudbyggnad. Plan av absidens 1:sta Galleri. Plan af entrésolen. Plan. Abisiden, 1:a galleriet, Entresol. 94x73,5 cm. Tusch, rött, gult, brunt, grått och blått. Linjalritning. Osignerad.

Ritning på väv över Nordiska museets huvudbyggnad. Plan av absidens 1:...

Ritningarna katalogiserades och skannades som en del av "Ritningsprojektet" 2007-2009 med finansiering av Nordiska museets och Skansens vänner samt Gustav VI Adolfs fond för svensk kultur. Totalt katalogiserade... More

Ritning på väv över Nordiska museets huvudbyggnad. Ritning till golv i vestibulen. Vändplan mellan vestibulen och första galleriet. Plan. Golv, vestibulen. 69x88 cm. Tusch, rött, brun, gul, blå, grå krita. Linjalritning. Osignerad.

Ritning på väv över Nordiska museets huvudbyggnad. Ritning till golv i...

Ritningarna katalogiserades och skannades som en del av "Ritningsprojektet" 2007-2009 med finansiering av Nordiska museets och Skansens vänner samt Gustav VI Adolfs fond för svensk kultur. Totalt katalogiserade... More

Ritning på väv över Nordiska museets huvudbyggnad. Plan av främre mittenpartiet. Plan. Mittenpartiet, vind. 100x 70 cm. Tusch, rött, brunt, gult och blått. Linjalritning. Osignerad.

Ritning på väv över Nordiska museets huvudbyggnad. Plan av främre mitt...

Ritningarna katalogiserades och skannades som en del av "Ritningsprojektet" 2007-2009 med finansiering av Nordiska museets och Skansens vänner samt Gustav VI Adolfs fond för svensk kultur. Totalt katalogiserade... More

Ritning på väv över Nordiska museets huvudbyggnad. Ritning tillespagnolett. Konstruktion. Espagnolett. 47x32 cm. Tusch, rött, gult. Linjalritning. Osignerad.

Ritning på väv över Nordiska museets huvudbyggnad. Ritning tillespagno...

Ritningarna katalogiserades och skannades som en del av "Ritningsprojektet" 2007-2009 med finansiering av Nordiska museets och Skansens vänner samt Gustav VI Adolfs fond för svensk kultur. Totalt katalogiserade... More

Ritning på väv över Nordiska museets huvudbyggnad. KansliflygelnRitning till skåp och hyllor. [Flyttbara men tätt anslutna till väggarnas listverk}Norra vindsrummet. Östra vindsrummet. Västra vindsrummet. Denna hylla bränns, de övriga målas i rummens panelfärg. Lös Inredning. Kanslibyggnaden, vinden. 55x63 cm. Tusch, rött, gult och brunt. Linjalritning. Osignerad.

Ritning på väv över Nordiska museets huvudbyggnad. KansliflygelnRitnin...

Ritningarna katalogiserades och skannades som en del av "Ritningsprojektet" 2007-2009 med finansiering av Nordiska museets och Skansens vänner samt Gustav VI Adolfs fond för svensk kultur. Totalt katalogiserade... More

Ritning på väv över Nordiska museets huvudbyggnad. Skärning genom Utställningsgallerierna sedd mot Hallen. [G-H se ritning No 20 översiktsplan.) Sektion. Hallvåning, 1:a galleriet, 2:a galleriet.98x 53,5 cm.Tusch,rött. Linjalritning. Fri hand. Osignerad.

Ritning på väv över Nordiska museets huvudbyggnad. Skärning genom Utst...

Ritningarna katalogiserades och skannades som en del av "Ritningsprojektet" 2007-2009 med finansiering av Nordiska museets och Skansens vänner samt Gustav VI Adolfs fond för svensk kultur. Totalt katalogiserade... More

Ritning på väv över Nordiska museets huvudbyggnad. Indelning avfälten över andra galleriet, barrier. Elevation. Fönster, andra galleriet. 46,5x 30 cm. Tusch, gult och blått. Linjalritning. Osignerad.

Ritning på väv över Nordiska museets huvudbyggnad. Indelning avfälten ...

Ritningarna katalogiserades och skannades som en del av "Ritningsprojektet" 2007-2009 med finansiering av Nordiska museets och Skansens vänner samt Gustav VI Adolfs fond för svensk kultur. Totalt katalogiserade... More

Ritning på väv över Nordiska museets huvudbyggnad. Plan över vinden med ränna, takljus, toalett, hiss, mörkrum, rum för plåtar, fotografiateljé, tornlif och murlif. Plan. Vinden. 56x71,5 cm. Tusch, grått och brunt. Linjalritning. Osignerad.

Ritning på väv över Nordiska museets huvudbyggnad. Plan över vinden me...

Ritningarna katalogiserades och skannades som en del av "Ritningsprojektet" 2007-2009 med finansiering av Nordiska museets och Skansens vänner samt Gustav VI Adolfs fond för svensk kultur. Totalt katalogiserade... More

Ritning på väv över Nordiska museets huvudbyggnad. Underlag till No 102. Vestibulen. Längdsektion mot entren. Sektion. Vestibulen. 72x85 cm. Blyerts. Linjalritning. Osignerad.

Ritning på väv över Nordiska museets huvudbyggnad. Underlag till No 10...

Ritningarna katalogiserades och skannades som en del av "Ritningsprojektet" 2007-2009 med finansiering av Nordiska museets och Skansens vänner samt Gustav VI Adolfs fond för svensk kultur. Totalt katalogiserade... More

Ritning på väv över Nordiska museets huvudbyggnad. Sektion genom vapensalen sedd mot fönsterväggen. Fasad, sektion. Kröningsläktaren, vapensalen. 107x90,5 cm. Tusch, rött, gult, svart, grönt, grått och brunt. Linjalritning, fri hand. Osignerad.

Ritning på väv över Nordiska museets huvudbyggnad. Sektion genom vapen...

Ritningarna katalogiserades och skannades som en del av "Ritningsprojektet" 2007-2009 med finansiering av Nordiska museets och Skansens vänner samt Gustav VI Adolfs fond för svensk kultur. Totalt katalogiserade... More

Ritning på väv över Nordiska museets huvudbyggnad. Karm för innerport samt panel i vindfånget vid huvudingången. Fast inredning. Stora porten, panel. 106,5x 66,5 cm. Tusch, rött, blyerts, gult och grått. Linjalritning, fri hand. Osignerad.

Ritning på väv över Nordiska museets huvudbyggnad. Karm för innerport ...

Ritningarna katalogiserades och skannades som en del av "Ritningsprojektet" 2007-2009 med finansiering av Nordiska museets och Skansens vänner samt Gustav VI Adolfs fond för svensk kultur. Totalt katalogiserade... More

Ritning på väv över Nordiska museets huvudbyggnad. Mittenpartiets torntrappa utdrag ur ritn No 98 o 141. Plan. Stora trappan. 56x46,5 cm. Tusch, rött och gul krita. Linjalritning. Osignerad.

Ritning på väv över Nordiska museets huvudbyggnad. Mittenpartiets torn...

Ritningarna katalogiserades och skannades som en del av "Ritningsprojektet" 2007-2009 med finansiering av Nordiska museets och Skansens vänner samt Gustav VI Adolfs fond för svensk kultur. Totalt katalogiserade... More

Ritning på väv över Nordiska museets huvudbyggnad. Murpelarnes Kapitäl. Hallen. Hörnpelarnes Förband. Konstruktion. Kapitäl. Pelarförband. 47,5x 54,5 cm.Tusch och rött. Linjalritning. Osignerad

Ritning på väv över Nordiska museets huvudbyggnad. Murpelarnes Kapitäl...

Ritningarna katalogiserades och skannades som en del av "Ritningsprojektet" 2007-2009 med finansiering av Nordiska museets och Skansens vänner samt Gustav VI Adolfs fond för svensk kultur. Totalt katalogiserade... More

Ritning på väv över Nordiska museets huvudbyggnad. Kaféflygeln. Plan av entresolvåningen. Plan. Kafebygnaden, Entresolvåningen. 68x 82 cm. Tusch, rött, gult och brunt. Linjalritning. Osignerad.

Ritning på väv över Nordiska museets huvudbyggnad. Kaféflygeln. Plan a...

Ritningarna katalogiserades och skannades som en del av "Ritningsprojektet" 2007-2009 med finansiering av Nordiska museets och Skansens vänner samt Gustav VI Adolfs fond för svensk kultur. Totalt katalogiserade... More

Ritning på väv över Nordiska museets huvudbyggnad. Ritning tillstengolv i absiden. Plan. Golv, trappor och absiden. 69,5x79 cm. Tusch, rött och brun krita. Linjalritning. Osignerad.

Ritning på väv över Nordiska museets huvudbyggnad. Ritning tillstengol...

Ritningarna katalogiserades och skannades som en del av "Ritningsprojektet" 2007-2009 med finansiering av Nordiska museets och Skansens vänner samt Gustav VI Adolfs fond för svensk kultur. Totalt katalogiserade... More

Ritning på väv över Nordiska museets huvudbyggnad. Sektion genom absidens omgång sedd mot hallen. Sektion. Absiden, jordvåningen, hallplanet, 1:a galleri och 2:ra galleri. 139x 90 cm. Tusch, rött, brunt, blått och gult. Linjalritning. Osignerad.

Ritning på väv över Nordiska museets huvudbyggnad. Sektion genom absid...

Ritningarna katalogiserades och skannades som en del av "Ritningsprojektet" 2007-2009 med finansiering av Nordiska museets och Skansens vänner samt Gustav VI Adolfs fond för svensk kultur. Totalt katalogiserade... More

Ritning på väv över Nordiska museets huvudbyggnad. Sektion genomkupolrummet sett mot absiden, viljekraft och klokhet. Sektion. Absiden, Gustav Vasa. 63,5x78,5 cm. Tusch och blyerts. Linjalritning, fri hand. Osignerad.

Ritning på väv över Nordiska museets huvudbyggnad. Sektion genomkupolr...

Ritningarna katalogiserades och skannades som en del av "Ritningsprojektet" 2007-2009 med finansiering av Nordiska museets och Skansens vänner samt Gustav VI Adolfs fond för svensk kultur. Totalt katalogiserade... More

Ritning på väv över Nordiska museets huvudbyggnad. Underlag till No 106, halvfärdig. Vestibulen.Sektioner genom trapphuset. Sektion. Vestibulen, stora trappan. 71x100 cm. Blyerts. Linjalritning. Osigerad.

Ritning på väv över Nordiska museets huvudbyggnad. Underlag till No 10...

Ritningarna katalogiserades och skannades som en del av "Ritningsprojektet" 2007-2009 med finansiering av Nordiska museets och Skansens vänner samt Gustav VI Adolfs fond för svensk kultur. Totalt katalogiserade... More

Ritning på väv över Nordiska museets huvudbyggnad. Kupol för innertak i absiden. Plan. Glasfönster och kupolfönster. 40x 66 cm. Tusch, grönt, blått och gult. Osignerad.

Ritning på väv över Nordiska museets huvudbyggnad. Kupol för innertak ...

Ritningarna katalogiserades och skannades som en del av "Ritningsprojektet" 2007-2009 med finansiering av Nordiska museets och Skansens vänner samt Gustav VI Adolfs fond för svensk kultur. Totalt katalogiserade... More

Ritning på väv över Nordiska museets huvudbyggnad. Ritning till mittenpartiets utvändiga trappa. Fasad, Sektion och plan. Stora yttertrappan. 143,5x85 cm. Tusch, rött, brunt och blått. Linjalritning. Osignerad.

Ritning på väv över Nordiska museets huvudbyggnad. Ritning till mitten...

Ritningarna katalogiserades och skannades som en del av "Ritningsprojektet" 2007-2009 med finansiering av Nordiska museets och Skansens vänner samt Gustav VI Adolfs fond för svensk kultur. Totalt katalogiserade... More

Ritning på väv över Nordiska museets huvudbyggnad. Ritning tillstengolv i caféflygelns portgång. Plan. Golv, södra porten och jordvåning. 30x66 cm. Tusch, rött, brun färgpenna. Linjalritning. Osignerad.

Ritning på väv över Nordiska museets huvudbyggnad. Ritning tillstengol...

Ritningarna katalogiserades och skannades som en del av "Ritningsprojektet" 2007-2009 med finansiering av Nordiska museets och Skansens vänner samt Gustav VI Adolfs fond för svensk kultur. Totalt katalogiserade... More

Ritning på väv över Nordiska museets huvudbyggnad. Sektioner iAbsidens omgångar. Sektion. Absiden, 1:a galleri och 2:ra galleri. 129x 75 cm. Tusch, rött, brunt, blått, grått och gult. Linjalritning. Osignerad.

Ritning på väv över Nordiska museets huvudbyggnad. Sektioner iAbsidens...

Ritningarna katalogiserades och skannades som en del av "Ritningsprojektet" 2007-2009 med finansiering av Nordiska museets och Skansens vänner samt Gustav VI Adolfs fond för svensk kultur. Totalt katalogiserade... More

Ritning på väv över Nordiska museets huvudbyggnad. Grundplan för mittenpartiet. Plan. Jordvåningen. Tusch och rött. Linjalritning. Osignerad.

Ritning på väv över Nordiska museets huvudbyggnad. Grundplan för mitte...

Ritningarna katalogiserades och skannades som en del av "Ritningsprojektet" 2007-2009 med finansiering av Nordiska museets och Skansens vänner samt Gustav VI Adolfs fond för svensk kultur. Totalt katalogiserade... More

Ritning på väv över Nordiska museets huvudbyggnad. Ritning till golvfris i vapensalen; trapprummet, passagen samt till golv i rummet mellan vapensalen och galleriet. Plan. Golv, kröningsläktaren. Tusch, rött, blyerts och brun krita. Linjalritning. Osignerad.

Ritning på väv över Nordiska museets huvudbyggnad. Ritning till golvfr...

Ritningarna katalogiserades och skannades som en del av "Ritningsprojektet" 2007-2009 med finansiering av Nordiska museets och Skansens vänner samt Gustav VI Adolfs fond för svensk kultur. Totalt katalogiserade... More

Ritning på väv över Nordiska museets huvudbyggnad. Kupol för innertak. Nordiska museet innertak.De prickade linjerna antyder hur vinkeljärns spröjsningar sammansätts. Plan. Sektion, Konstruktion. Kupol, innertak. 55x52 cm. Tusch och rött. Linjalritning. Osignerad.

Ritning på väv över Nordiska museets huvudbyggnad. Kupol för innertak....

Ritningarna katalogiserades och skannades som en del av "Ritningsprojektet" 2007-2009 med finansiering av Nordiska museets och Skansens vänner samt Gustav VI Adolfs fond för svensk kultur. Totalt katalogiserade... More

Ritning på väv över Nordiska museets huvudbyggnad. Sektionsritning, vestibulen, stora trappan. Halvfärdig. 160x93 cm.Tusch, blyerts. Linjalritning. Osignerad.

Ritning på väv över Nordiska museets huvudbyggnad. Sektionsritning, ve...

Ritningarna katalogiserades och skannades som en del av "Ritningsprojektet" 2007-2009 med finansiering av Nordiska museets och Skansens vänner samt Gustav VI Adolfs fond för svensk kultur. Totalt katalogiserade... More

Ritning på väv över Nordiska museets huvudbyggnad. Ritning till hörntrapporna i allmogehallen. Planer. Plan. Jordvåning. Trapptorn. 93x73cm.Tusch, brunt. Linjalritning.

Ritning på väv över Nordiska museets huvudbyggnad. Ritning till hörntr...

Ritningarna katalogiserades och skannades som en del av "Ritningsprojektet" 2007-2009 med finansiering av Nordiska museets och Skansens vänner samt Gustav VI Adolfs fond för svensk kultur. Totalt katalogiserade... More

Ritning på väv över Nordiska museets huvudbyggnad. Underlag till No 105. Vestibulen.Trappa mellan tredje viloplanet och första galleriet sedd mot vestibulen. Sektion. Vestibulen, stora trappan. 72,5x71 cm. Blyerts. Linjalritning. Osignerad.

Ritning på väv över Nordiska museets huvudbyggnad. Underlag till No 10...

Ritningarna katalogiserades och skannades som en del av "Ritningsprojektet" 2007-2009 med finansiering av Nordiska museets och Skansens vänner samt Gustav VI Adolfs fond för svensk kultur. Totalt katalogiserade... More

Ritning på väv över Nordiska museets huvudbyggnad. Plan av absidens andra galleri. Plan. Absiden, 2:a galleri. 102x76,5 cm. Tusch, rött, gult, grått och brunt. Linjalritning. Osignerad.

Ritning på väv över Nordiska museets huvudbyggnad. Plan av absidens an...

Ritningarna katalogiserades och skannades som en del av "Ritningsprojektet" 2007-2009 med finansiering av Nordiska museets och Skansens vänner samt Gustav VI Adolfs fond för svensk kultur. Totalt katalogiserade... More

Ritning på väv över Nordiska museets huvudbyggnad. Planritning för avloppsledning. Norra längan. 25,5x36 cm. Tusch, rött. Linjalritning. Osignerad.

Ritning på väv över Nordiska museets huvudbyggnad. Planritning för avl...

Ritningarna katalogiserades och skannades som en del av "Ritningsprojektet" 2007-2009 med finansiering av Nordiska museets och Skansens vänner samt Gustav VI Adolfs fond för svensk kultur. Totalt katalogiserade... More

Ritning på väv över Nordiska museets huvudbyggnad. Grundplan för mittenpartiet.Kolförråd. Verkstad. Ångpannerum. Plan. Sektion. Jordvåningen, mittpartiet. Tusch, rött och blyerts. Linjalritning. Osignerad.

Ritning på väv över Nordiska museets huvudbyggnad. Grundplan för mitte...

Ritningarna katalogiserades och skannades som en del av "Ritningsprojektet" 2007-2009 med finansiering av Nordiska museets och Skansens vänner samt Gustav VI Adolfs fond för svensk kultur. Totalt katalogiserade... More

Ritning på väv över Nordiska museets huvudbyggnad. Klosettinred-ning i kaféflygeln. Plan, sektion. Kaféflygeln, toalett. 38x42,5 cm. Tusch, rött, blått, gult och grått. Linjalritning. Osignerad.

Ritning på väv över Nordiska museets huvudbyggnad. Klosettinred-ning i...

Ritningarna katalogiserades och skannades som en del av "Ritningsprojektet" 2007-2009 med finansiering av Nordiska museets och Skansens vänner samt Gustav VI Adolfs fond för svensk kultur. Totalt katalogiserade... More

Ritning på väv över Nordiska museets huvudbyggnad. Kaféflygeln. Plan av jordvåningens sydöstra del. Plan, sektion. Jordvåningen, kafébyggnaden. 68x 82 cm. Tusch, rött, gult, grått och brunt. Linjalritning. Osignerad.

Ritning på väv över Nordiska museets huvudbyggnad. Kaféflygeln. Plan a...

Ritningarna katalogiserades och skannades som en del av "Ritningsprojektet" 2007-2009 med finansiering av Nordiska museets och Skansens vänner samt Gustav VI Adolfs fond för svensk kultur. Totalt katalogiserade... More

Ritning på väv över Nordiska museets huvudbyggnad. Absiden.Bottenplan.. Plan. Abisiden, jordvåningen. 76,5x95 cm. Tusch, rött, gult och blått. Linjalritning. Osignerad.

Ritning på väv över Nordiska museets huvudbyggnad. Absiden.Bottenplan....

Ritningarna katalogiserades och skannades som en del av "Ritningsprojektet" 2007-2009 med finansiering av Nordiska museets och Skansens vänner samt Gustav VI Adolfs fond för svensk kultur. Totalt katalogiserade... More

Ritning på väv över Nordiska museets huvudbyggnad. Utdrag av ritning No 179 visande förändring av takryttarens övre del. Svart= gammalt. Rött=nytt. Sektion. Stora tornet. 41x23 cm. Tusch och rött Linjalritning. Osignerad.

Ritning på väv över Nordiska museets huvudbyggnad. Utdrag av ritning N...

Ritningarna katalogiserades och skannades som en del av "Ritningsprojektet" 2007-2009 med finansiering av Nordiska museets och Skansens vänner samt Gustav VI Adolfs fond för svensk kultur. Totalt katalogiserade... More

Ritning på väv över Nordiska museets huvudbyggnad. Ritning till mittenpartiets framfasad ( nedre del). Fasad. Stora porten, stora trappan. 101x116 cm. Tusch, rött, brunt, gult, grått och blått. Linjalritning, fri hand. Osignerad.

Ritning på väv över Nordiska museets huvudbyggnad. Ritning till mitten...

Ritningarna katalogiserades och skannades som en del av "Ritningsprojektet" 2007-2009 med finansiering av Nordiska museets och Skansens vänner samt Gustav VI Adolfs fond för svensk kultur. Totalt katalogiserade... More

Ritning på väv över Nordiska museets huvudbyggnad. Planer till restaurangflygeln. Plan av källarvåningen. Planritning. Kaféflygeln, källaren. 43,5x40 cm. Tusch, rött, blyerts. Linjalritning.

Ritning på väv över Nordiska museets huvudbyggnad. Planer till restaur...

Ritningarna katalogiserades och skannades som en del av "Ritningsprojektet" 2007-2009 med finansiering av Nordiska museets och Skansens vänner samt Gustav VI Adolfs fond för svensk kultur. Totalt katalogiserade... More

Ritning på väv över Nordiska museets huvudbyggnad. Träbalustrad andra galleriet. Elevation. Balustrad, 2:a galleriet. 39x 54cm. Tusch, gult och rött. Linjalritning. Osignerad.

Ritning på väv över Nordiska museets huvudbyggnad. Träbalustrad andra ...

Ritningarna katalogiserades och skannades som en del av "Ritningsprojektet" 2007-2009 med finansiering av Nordiska museets och Skansens vänner samt Gustav VI Adolfs fond för svensk kultur. Totalt katalogiserade... More

Ritning på väv över Nordiska museets huvudbyggnad. Sektion genomabsiden. Valspråk på Kungabyster. Sektion. Absiden, valspråk. 102x75 cm. Tusch. Linjalritning, Fri hand. Osignerad.

Ritning på väv över Nordiska museets huvudbyggnad. Sektion genomabside...

Ritningarna katalogiserades och skannades som en del av "Ritningsprojektet" 2007-2009 med finansiering av Nordiska museets och Skansens vänner samt Gustav VI Adolfs fond för svensk kultur. Totalt katalogiserade... More

Ritning på väv över Nordiska museets huvudbyggnad. Förslag till byggnad för Nordiska museet. Plan över bottenvåningen.  Planritning, hallvåningen, entresolen.. 67,5x110 cm.Tusch. Linjalritning. Osignerad

Ritning på väv över Nordiska museets huvudbyggnad. Förslag till byggna...

Ritningarna katalogiserades och skannades som en del av "Ritningsprojektet" 2007-2009 med finansiering av Nordiska museets och Skansens vänner samt Gustav VI Adolfs fond för svensk kultur. Totalt katalogiserade... More

Ritning på väv över Nordiska museets huvudbyggnad. Plan av främre mittenpartiet i 2:dra galleriets höjd. Plan. Kröningsläktaren, 2:ra galleriet. 99,5x 70,5 cm. Tusch, blyerts, brunt, grått och gult. Linjalritning. Osignerad.

Ritning på väv över Nordiska museets huvudbyggnad. Plan av främre mitt...

Ritningarna katalogiserades och skannades som en del av "Ritningsprojektet" 2007-2009 med finansiering av Nordiska museets och Skansens vänner samt Gustav VI Adolfs fond för svensk kultur. Totalt katalogiserade... More

Ritning på väv över Nordiska museets huvudbyggnad. Anordning av rökkanalerna. Installationsritning, rörkanal. 28x45 cm. Tusch, rödkrita. Linjalritning. No 882 april 28 92. Osignerad.

Ritning på väv över Nordiska museets huvudbyggnad. Anordning av rökkan...

Ritningarna katalogiserades och skannades som en del av "Ritningsprojektet" 2007-2009 med finansiering av Nordiska museets och Skansens vänner samt Gustav VI Adolfs fond för svensk kultur. Totalt katalogiserade... More

Ritning på väv över Nordiska museets huvudbyggnad. Ritning till golv-plan i andra galleriet (Parkett). Plan. 30,5x71 cm. Golv.Tusch, brun färgpenna. Linjalritning. Osignerad.

Ritning på väv över Nordiska museets huvudbyggnad. Ritning till golv-p...

Ritningarna katalogiserades och skannades som en del av "Ritningsprojektet" 2007-2009 med finansiering av Nordiska museets och Skansens vänner samt Gustav VI Adolfs fond för svensk kultur. Totalt katalogiserade... More

Ritning på väv över Nordiska museets huvudbyggnad. Sektionsritning, vestibulen, stora trappan. Tusch, blyerts. Linjalritning. Osignerad. Stämplad "Imperial Tracing Cloth".

Ritning på väv över Nordiska museets huvudbyggnad. Sektionsritning, ve...

Ritningarna katalogiserades och skannades som en del av "Ritningsprojektet" 2007-2009 med finansiering av Nordiska museets och Skansens vänner samt Gustav VI Adolfs fond för svensk kultur. Totalt katalogiserade... More

Ritning på väv över Nordiska museets huvudbyggnad. Vapensalen sedd mot kupolen. Sektion. Absiden, 1:a galleri omgång och 2:ra galleri omgång. 106x 70,5 cm. Tusch, rött, brunt, grått och gult. Linjalritning. Osignerad.

Ritning på väv över Nordiska museets huvudbyggnad. Vapensalen sedd mot...

Ritningarna katalogiserades och skannades som en del av "Ritningsprojektet" 2007-2009 med finansiering av Nordiska museets och Skansens vänner samt Gustav VI Adolfs fond för svensk kultur. Totalt katalogiserade... More

Ritning på väv över Nordiska museets huvudbyggnad. Ritning till mittenpartiets portal. Fasad. Stora porten. 95x61,5 cm. Tusch och rött. Linjalritning, fri hand. Osignerad.

Ritning på väv över Nordiska museets huvudbyggnad. Ritning till mitten...

Ritningarna katalogiserades och skannades som en del av "Ritningsprojektet" 2007-2009 med finansiering av Nordiska museets och Skansens vänner samt Gustav VI Adolfs fond för svensk kultur. Totalt katalogiserade... More

Ritning på väv över Nordiska museets huvudbyggnad. Sektion genom vapensalen (kröningsrummet) sett mot hörntornen. Sektion. Kröningsläktaren. Tusch, blyerts, rött, lila, grått, gult, blått och brunt. Linjalritning. Osignerad.

Ritning på väv över Nordiska museets huvudbyggnad. Sektion genom vapen...

Ritningarna katalogiserades och skannades som en del av "Ritningsprojektet" 2007-2009 med finansiering av Nordiska museets och Skansens vänner samt Gustav VI Adolfs fond för svensk kultur. Totalt katalogiserade... More

Ritning på väv över Nordiska museets huvudbyggnad. Plan av våningen 1 tr upp i kansli-byggnaden. Plan. Sektion. Kanslibyggnaden, Kansli 1 tr.Tusch, rött, brunt, blått. Osignerad.

Ritning på väv över Nordiska museets huvudbyggnad. Plan av våningen 1 ...

Ritningarna katalogiserades och skannades som en del av "Ritningsprojektet" 2007-2009 med finansiering av Nordiska museets och Skansens vänner samt Gustav VI Adolfs fond för svensk kultur. Totalt katalogiserade... More

Ritning på väv över Nordiska museets huvudbyggnad. Absiden sedd mot kupolen. Sektion. Absiden. 162x 76 cm. Tusch, rött, grått, brunt, gult, blyerts och blått. Linjalritning. Osignerad.

Ritning på väv över Nordiska museets huvudbyggnad. Absiden sedd mot ku...

Ritningarna katalogiserades och skannades som en del av "Ritningsprojektet" 2007-2009 med finansiering av Nordiska museets och Skansens vänner samt Gustav VI Adolfs fond för svensk kultur. Totalt katalogiserade... More

Ritning på väv över Nordiska museets huvudbyggnad. Järnkonstruktion för uppbärande av takryttare till Nordiska museet. Ritning No 1. Skala 1/5. Konstruktionsritning, takryttare. 108x153 cm.Tusch. Linjalritning.

Ritning på väv över Nordiska museets huvudbyggnad. Järnkonstruktion fö...

Ritningarna katalogiserades och skannades som en del av "Ritningsprojektet" 2007-2009 med finansiering av Nordiska museets och Skansens vänner samt Gustav VI Adolfs fond för svensk kultur. Totalt katalogiserade... More

Ritning på väv över Nordiska museets huvudbyggnad. Plan genom absidens toreller. Plan. Absiden, torell. 94x80 cm. Tusch, rött, gult och brunt. Linjalritning. Osignerad.

Ritning på väv över Nordiska museets huvudbyggnad. Plan genom absidens...

Ritningarna katalogiserades och skannades som en del av "Ritningsprojektet" 2007-2009 med finansiering av Nordiska museets och Skansens vänner samt Gustav VI Adolfs fond för svensk kultur. Totalt katalogiserade... More

"Une barbe qui peint une moustache. Berg, Anker, Scholander, Dardel." Tuschteckning av Fritz von Dardel.

"Une barbe qui peint une moustache. Berg, Anker, Scholander, Dardel." ...

"Une barbe qui peint une moustache. Berg, Anker, Scholander, Dardel." Tuschteckning av Fritz von Dardel.

Ritning på väv över Nordiska museets huvudbyggnad. Ritning till spiraltrappa i kupolens främre hörnparti. Plan, Sektion. Västra sprialtrappan. 85x52,5 cm. Tusch, rött, brunt och grått. Linjalritning. Osignerad.

Ritning på väv över Nordiska museets huvudbyggnad. Ritning till spiral...

Ritningarna katalogiserades och skannades som en del av "Ritningsprojektet" 2007-2009 med finansiering av Nordiska museets och Skansens vänner samt Gustav VI Adolfs fond för svensk kultur. Totalt katalogiserade... More

Ritning på väv över Nordiska museets huvudbyggnad. Ritning tillhandtag av smidesjärn för kansliflygelns ytterport. Naturlig storlek.Konstruktion. Handtag, Kansliflygeln och Norra porten. 79x60,5 cm. Tusch, rött, blå och gul färgpenna. Linjalritning. Osignerad.

Ritning på väv över Nordiska museets huvudbyggnad. Ritning tillhandtag...

Ritningarna katalogiserades och skannades som en del av "Ritningsprojektet" 2007-2009 med finansiering av Nordiska museets och Skansens vänner samt Gustav VI Adolfs fond för svensk kultur. Totalt katalogiserade... More

Ritning på väv över Nordiska museets huvudbyggnad. Ytterport vid huvudingången. Fasad. Stora porten. 69x 51 cm. Tusch och rött Linjalritning, fri hand. Osignerad.

Ritning på väv över Nordiska museets huvudbyggnad. Ytterport vid huvud...

Ritningarna katalogiserades och skannades som en del av "Ritningsprojektet" 2007-2009 med finansiering av Nordiska museets och Skansens vänner samt Gustav VI Adolfs fond för svensk kultur. Totalt katalogiserade... More

Ritning på väv över Nordiska museets huvudbyggnad. Plan av ku-polrummet. Plan. Stora hallen, halvtrappor. 107,5x126,5 cm. Tusch, rött, grönt, brunt, grått och gult. Linjalritning. Osignerad.

Ritning på väv över Nordiska museets huvudbyggnad. Plan av ku-polrumme...

Ritningarna katalogiserades och skannades som en del av "Ritningsprojektet" 2007-2009 med finansiering av Nordiska museets och Skansens vänner samt Gustav VI Adolfs fond för svensk kultur. Totalt katalogiserade... More

Ritning på väv över Nordiska museets huvudbyggnad. Numreringsritning till Nordiska museets mittenparti.  Finhugget. Konstruktionsritning. Sten. Tusch, rött. Linjalritning. Osignerad.

Ritning på väv över Nordiska museets huvudbyggnad. Numreringsritning t...

Ritningarna katalogiserades och skannades som en del av "Ritningsprojektet" 2007-2009 med finansiering av Nordiska museets och Skansens vänner samt Gustav VI Adolfs fond för svensk kultur. Totalt katalogiserade... More

Ritning på väv över Nordiska museets huvudbyggnad. Kupolrummets portal mot vestibulen. Sektion. Kröningsläktaren. 87x105 cm. Tusch, rött, gult, blått och brunt. Linjalritning, fri hand. Osignerad.

Ritning på väv över Nordiska museets huvudbyggnad. Kupolrummets portal...

Ritningarna katalogiserades och skannades som en del av "Ritningsprojektet" 2007-2009 med finansiering av Nordiska museets och Skansens vänner samt Gustav VI Adolfs fond för svensk kultur. Totalt katalogiserade... More

Ritning på väv över Nordiska museets huvudbyggnad. Förslag till byggnad för Nordiska museet. Plan av våningen 1 trappa upp. Planritning, galleri, katalog. 55x96 cm. Tusch, blyerts, klistring. Linjalritning. Osignerad.

Ritning på väv över Nordiska museets huvudbyggnad. Förslag till byggna...

Ritningarna katalogiserades och skannades som en del av "Ritningsprojektet" 2007-2009 med finansiering av Nordiska museets och Skansens vänner samt Gustav VI Adolfs fond för svensk kultur. Totalt katalogiserade... More

Ritning på väv över Nordiska museets huvudbyggnad. Mittenpartiets trapptorn. Sidofasad av tornet, huvudfasad av tornet. Fasad. Trapptorn, mittpartiet. 79x79 cm. Tusch, rött, blått och gult. Linjalritning, fri hand. Osignerad.

Ritning på väv över Nordiska museets huvudbyggnad. Mittenpartiets trap...

Ritningarna katalogiserades och skannades som en del av "Ritningsprojektet" 2007-2009 med finansiering av Nordiska museets och Skansens vänner samt Gustav VI Adolfs fond för svensk kultur. Totalt katalogiserade... More

Ritning på väv över Nordiska museets huvudbyggnad. Märkritning över Caféflygeln. Fasadritning, kaféflygel. 42x105,5 cm. Tusch, blåkrita. Osignerad.

Ritning på väv över Nordiska museets huvudbyggnad. Märkritning över Ca...

Ritningarna katalogiserades och skannades som en del av "Ritningsprojektet" 2007-2009 med finansiering av Nordiska museets och Skansens vänner samt Gustav VI Adolfs fond för svensk kultur. Totalt katalogiserade... More

Ritning på väv över Nordiska museets huvudbyggnad. Plan av främre mittenpartiet i 1:a galleriets höjd. Plan. Stora trappan, mittenpartiet, 1:a galleriet. 97,5x 71 cm. Tusch, rött, brunt och grått. Linjalritning. Osignerad.

Ritning på väv över Nordiska museets huvudbyggnad. Plan av främre mitt...

Ritningarna katalogiserades och skannades som en del av "Ritningsprojektet" 2007-2009 med finansiering av Nordiska museets och Skansens vänner samt Gustav VI Adolfs fond för svensk kultur. Totalt katalogiserade... More

Ritning på väv över Nordiska museets huvudbyggnad. Järndörrar till värmekammaren. Konstruktion. Dörr, värmekammare. 41,5x60 cm. Tusch, rött, blått, brunt och grått. Linjalritning. Osignerad.

Ritning på väv över Nordiska museets huvudbyggnad. Järndörrar till vär...

Ritningarna katalogiserades och skannades som en del av "Ritningsprojektet" 2007-2009 med finansiering av Nordiska museets och Skansens vänner samt Gustav VI Adolfs fond för svensk kultur. Totalt katalogiserade... More

Ritning på väv över Nordiska museets huvudbyggnad. Stora listen i Hallen.Skicktgångar i hörnen vid fondväggen. Murpelarnes till sidoväggen skicktgångar. Konstruktion. 1:a galleriet. 64x 71 cm.Tusch och brunt. Linjalritning. Osignerad

Ritning på väv över Nordiska museets huvudbyggnad. Stora listen i Hall...

Ritningarna katalogiserades och skannades som en del av "Ritningsprojektet" 2007-2009 med finansiering av Nordiska museets och Skansens vänner samt Gustav VI Adolfs fond för svensk kultur. Totalt katalogiserade... More

Ritning på väv över Nordiska museets huvudbyggnad. Plan av främre mittenpartiet i vindkupornas höjd. Plan. Mittenpartiet, trapptorn, vindskupa. 99x 72 cm. Tusch, rött, brunt, gult och grått. Linjalritning. Osignerad.

Ritning på väv över Nordiska museets huvudbyggnad. Plan av främre mitt...

Ritningarna katalogiserades och skannades som en del av "Ritningsprojektet" 2007-2009 med finansiering av Nordiska museets och Skansens vänner samt Gustav VI Adolfs fond för svensk kultur. Totalt katalogiserade... More

Ritning på väv över Nordiska museets huvudbyggnad. Plan av främre mittenpartiet i 2:dra galleriets höjd. Plan. Kröningsläktaren, 2:ra galleriet. 97,5x 71 cm. Tusch, rött, brunt, grått, blått och gult. Linjalritning. Osignerad.

Ritning på väv över Nordiska museets huvudbyggnad. Plan av främre mitt...

Ritningarna katalogiserades och skannades som en del av "Ritningsprojektet" 2007-2009 med finansiering av Nordiska museets och Skansens vänner samt Gustav VI Adolfs fond för svensk kultur. Totalt katalogiserade... More

Ritning på väv över Nordiska museets huvudbyggnad. Ritning tillplaner i Mittenpartiets trapptorn. Plan. Trapptorn, mittpartiet. 77x 87 cm. Tusch, rött, brunt, gult och grått. Linjalritning. Osignerad.

Ritning på väv över Nordiska museets huvudbyggnad. Ritning tillplaner ...

Ritningarna katalogiserades och skannades som en del av "Ritningsprojektet" 2007-2009 med finansiering av Nordiska museets och Skansens vänner samt Gustav VI Adolfs fond för svensk kultur. Totalt katalogiserade... More

Ritning på väv över Nordiska museets huvudbyggnad. Plan av främre mittenpartiet i 1:a galleriets höjd.Takpanel under bryggan. Plan. Stora trappan, mittenpartiet, 1:a galleriet. 100x 70 cm. Tusch, rött, blått och grått. Linjalritning. Osignerad.

Ritning på väv över Nordiska museets huvudbyggnad. Plan av främre mitt...

Ritningarna katalogiserades och skannades som en del av "Ritningsprojektet" 2007-2009 med finansiering av Nordiska museets och Skansens vänner samt Gustav VI Adolfs fond för svensk kultur. Totalt katalogiserade... More

Ritning på väv över Nordiska museets huvudbyggnad. Absiden, förstagalleri. Plan. Abisiden, 1:a galleriet. 95x75,5 cm. Tusch, rött, gult, brunt, grått och blått. Linjalritning. Osignerad.

Ritning på väv över Nordiska museets huvudbyggnad. Absiden, förstagall...

Ritningarna katalogiserades och skannades som en del av "Ritningsprojektet" 2007-2009 med finansiering av Nordiska museets och Skansens vänner samt Gustav VI Adolfs fond för svensk kultur. Totalt katalogiserade... More

Ritning på väv över Nordiska museets huvudbyggnad. Sockelritning för mittenpartiet.Framsidan, Norra sidan.  Södra sidan. Fasad. Vestibulens sockel. 49x 107cm. Tusch, rött och grått. Linjalritning. Osignerad.

Ritning på väv över Nordiska museets huvudbyggnad. Sockelritning för m...

Ritningarna katalogiserades och skannades som en del av "Ritningsprojektet" 2007-2009 med finansiering av Nordiska museets och Skansens vänner samt Gustav VI Adolfs fond för svensk kultur. Totalt katalogiserade... More

Ritning på väv över Nordiska museets huvudbyggnad. Installationsritning. Ångpanna. 85x108 cm.Tusch. Linjalritning. Osignerad.

Ritning på väv över Nordiska museets huvudbyggnad. Installationsritnin...

Ritningarna katalogiserades och skannades som en del av "Ritningsprojektet" 2007-2009 med finansiering av Nordiska museets och Skansens vänner samt Gustav VI Adolfs fond för svensk kultur. Totalt katalogiserade... More

Ritning på väv över Nordiska museets huvudbyggnad. Halvstrålar i Allmogehallen. Bågarna representera mittenlinierna på havlstrålens undre yta. Konstruktion. Valv. 77x 111 cm.Tusch. Linjalritning. Blyertsberäkningar. Osignerad

Ritning på väv över Nordiska museets huvudbyggnad. Halvstrålar i Allmo...

Ritningarna katalogiserades och skannades som en del av "Ritningsprojektet" 2007-2009 med finansiering av Nordiska museets och Skansens vänner samt Gustav VI Adolfs fond för svensk kultur. Totalt katalogiserade... More

Ritning på väv över Nordiska museets huvudbyggnad. Normalskärning i E-F. Sektion i C-D. Sektion A-B. Detaljer i naturlig storlek. Konstruktion. Valvstrålar. 107x 149 cm.Tusch, rött oh brunt. Linjalritning. Osignerad

Ritning på väv över Nordiska museets huvudbyggnad. Normalskärning i E-...

Ritningarna katalogiserades och skannades som en del av "Ritningsprojektet" 2007-2009 med finansiering av Nordiska museets och Skansens vänner samt Gustav VI Adolfs fond för svensk kultur. Totalt katalogiserade... More

Ritning på väv över Nordiska museets huvudbyggnad. Skärningar och takstolsplan till kanslibyggnaden. Sektion. Plan. Kanslibyggnaden, tak.Tusch, brunt, grått. Linjalritning. Osignerad.

Ritning på väv över Nordiska museets huvudbyggnad. Skärningar och taks...

Ritningarna katalogiserades och skannades som en del av "Ritningsprojektet" 2007-2009 med finansiering av Nordiska museets och Skansens vänner samt Gustav VI Adolfs fond för svensk kultur. Totalt katalogiserade... More

Previous

of 46

Next