Topic

mechanical

1,088 media by topicpage 1 of 11
Mechanical Dog, New Kingdom, Egypt, 1550  -1070 BC
Mechanical Dog, New Kingdom, Egypt, 1550  -1070 BC
Mechanical watch, 17th century
Mechanical watch, 18th century, London, England
Mechanical watch, 18th century
Gold-Covered Mechanical table à la Bourgogne
Gold-Covered Roger Vandercruse - Mechanical table, bronze, Europe
Gold-Covered Mechanical table à la Bourgogne
Gold-Covered Roger Vandercruse - Mechanical table, bronze
Gold-Covered Jean Henri Riesener - Mechanical table (Table mécanique), bronze
Jean Henri Riesener - Mechanical table (Table mécanique), bronze, Paris, France
Gold-Covered Jean Henri Riesener - Mechanical table, bronze
Gold-Covered Jean Henri Riesener - Mechanical table, bronze, Europe, Paris, France
Mechanical casket
Ångmaskin tillverkad vid Bergsunds Mekaniska Verkstad i Stockholm.

Ångmaskin tillverkad vid Bergsunds Mekaniska Verkstad i Stockholm.

Ångmaskin tillverkad vid Bergsunds Mekaniska Verkstad i Stockholm.

Bergsunds Mekaniska verkstad i Stockholm.

Bergsunds Mekaniska verkstad i Stockholm.

Bergsunds Mekaniska verkstad i Stockholm.

Interiör från ångcentralen.Trippelångmaskin tillverkad vid Bergsunds Mekaniska Verkstad AB, Stockholm. Konstruktör: Flodman. Född 1846. Avg.effekt:2.200 hk per maskin kopplade till trefas växelströmsgeneratorer, 6 kV, 25Hz.

Interiör från ångcentralen.Trippelångmaskin tillverkad vid Bergsunds M...

Interiör från ångcentralen.Trippelångmaskin tillverkad vid Bergsunds Mekaniska Verkstad AB, Stockholm. Konstruktör: Flodman. Född 1846. Avg.effekt:2.200 hk per maskin kopplade till trefas växelströmsgeneratorer... More

Troligen Bergsunds Mekaniska verkstad i Stockholm.

Troligen Bergsunds Mekaniska verkstad i Stockholm.

Troligen Bergsunds Mekaniska verkstad i Stockholm.

Bergsunds Mekaniska verkstad i Stockholm.

Bergsunds Mekaniska verkstad i Stockholm.

Bergsunds Mekaniska verkstad i Stockholm.

Interiör från ångcentralen.Trippelångmaskin tillverkad vid Bergsunds Mekaniska Verkstad AB, Stockholm. Konstruktör: Flodman. Född 1846. Avg.effekt:2.200 hk per maskin kopplade till trefas växelströmsgeneratorer, 6 kV, 25Hz.

Interiör från ångcentralen.Trippelångmaskin tillverkad vid Bergsunds M...

Interiör från ångcentralen.Trippelångmaskin tillverkad vid Bergsunds Mekaniska Verkstad AB, Stockholm. Konstruktör: Flodman. Född 1846. Avg.effekt:2.200 hk per maskin kopplade till trefas växelströmsgeneratorer... More

Interiör från ångcentralen.Trippelångmaskin tillverkad vid Bergsunds Mekaniska Verkstad AB, Stockholm. Konstruktör: Flodman. Född 1846. Avg.effekt:2.200 hk per maskin kopplade till trefas växelströmsgeneratorer, 6 kV, 25 Hz.

Interiör från ångcentralen.Trippelångmaskin tillverkad vid Bergsunds M...

Interiör från ångcentralen.Trippelångmaskin tillverkad vid Bergsunds Mekaniska Verkstad AB, Stockholm. Konstruktör: Flodman. Född 1846. Avg.effekt:2.200 hk per maskin kopplade till trefas växelströmsgeneratorer... More

Ångmaskin tillverkad vid Bergsunds Mekaniska Verkstad i Stockholm.

Ångmaskin tillverkad vid Bergsunds Mekaniska Verkstad i Stockholm.

Ångmaskin tillverkad vid Bergsunds Mekaniska Verkstad i Stockholm.

Mechanical multiplier. invented by George W. Edelman, of the U. S. Assay office, New York, to determine the value of any amount of federal currency, from $1 to $100,000 in British sterling, at 8.5 to 10 5/8 per cent. prem., and vic

Mechanical multiplier. invented by George W. Edelman, of the U. S. Ass...

On verso: Filed Sept 12, 1856. Available also through the Library of Congress web site in two forms: as facsimile page images and as full text in SGML. Printed Ephemera Collection; Portfolio 122, Folder 10a.

Nobels Mek. Werkstad i Balachany.Bilden ingår i två stora fotoalbum efter direktör Karl Wilhelm Hagelin som arbetade länge vid Nobels oljeanläggningar i Baku.

Nobels Mek. Werkstad i Balachany.Bilden ingår i två stora fotoalbum ef...

Nobels Mek. Werkstad i Balachany.Bilden ingår i två stora fotoalbum efter direktör Karl Wilhelm Hagelin som arbetade länge vid Nobels oljeanläggningar i Baku.

Kurbatovs varv och mekaniska verkstad, Baku.Bilden ingår i två stora fotoalbum efter direktör Karl Wilhelm Hagelin som arbetade länge vid Nobels oljeanläggningar i Baku.

Kurbatovs varv och mekaniska verkstad, Baku.Bilden ingår i två stora f...

Kurbatovs varv och mekaniska verkstad, Baku.Bilden ingår i två stora fotoalbum efter direktör Karl Wilhelm Hagelin som arbetade länge vid Nobels oljeanläggningar i Baku.

Ludwig Nobels Mekaniska Werkstad i Petersburg. Bol. Br. Nobels styrelse i nedre våningen.Bilden ingår i två stora fotoalbum efter direktör Karl Wilhelm Hagelin som arbetade länge vid Nobels oljeanläggningar i Baku.

Ludwig Nobels Mekaniska Werkstad i Petersburg. Bol. Br. Nobels styrels...

Ludwig Nobels Mekaniska Werkstad i Petersburg. Bol. Br. Nobels styrelse i nedre våningen.Bilden ingår i två stora fotoalbum efter direktör Karl Wilhelm Hagelin som arbetade länge vid Nobels oljeanläggningar i Baku.

Kurbatovs varv och mekaniska verkstad, Baku.Bilden ingår i två stora fotoalbum efter direktör Karl Wilhelm Hagelin som arbetade länge vid Nobels oljeanläggningar i Baku.

Kurbatovs varv och mekaniska verkstad, Baku.Bilden ingår i två stora f...

Kurbatovs varv och mekaniska verkstad, Baku.Bilden ingår i två stora fotoalbum efter direktör Karl Wilhelm Hagelin som arbetade länge vid Nobels oljeanläggningar i Baku.

Fabrik Kockums Mekaniska Verkstad.

Fabrik Kockums Mekaniska Verkstad.

Kockums Mekaniska Verkstad.

Mechanical pencil, 19th century
Karlstads Mekaniska Verkstad, Karlstad. Ånglokomobil från 1875, nr. 14. Fotografiet har tillhört ingenjör Erik Gustaf Person Wern (f. 1855) som var ritare och konstruktör vid verkstaden mellan 1872-1880.

Karlstads Mekaniska Verkstad, Karlstad. Ånglokomobil från 1875, nr. 14...

Karlstads Mekaniska Verkstad, Karlstad. Ånglokomobil från 1875, nr. 14. Fotografiet har tillhört ingenjör Erik Gustaf Person Wern (f. 1855) som var ritare och konstruktör vid verkstaden mellan 1872-1880.

Bångbro Järnverk. Gjuteriet, mekaniska verkstaden och tegelverket, ca 1880. Jarnets Metallurgi, Sverige

Bångbro Järnverk. Gjuteriet, mekaniska verkstaden och tegelverket, ca ...

Bångbro Järnverk. Gjuteriet, mekaniska verkstaden och tegelverket, ca 1880.

Palmcrantz & Co, Stockholm.

Palmcrantz & Co, Stockholm.

Palmcrantz & Co, Stockholm.

Fabrik Palmcrantz & Co, Stockholm.

Fabrik Palmcrantz & Co, Stockholm.

Palmcrantz & Co, Stockholm.

Palmcrantz & Co, Stockholm 1880.

Palmcrantz & Co, Stockholm 1880.

Palmcrantz & Co, Stockholm 1880.

Interiör från vapenfabriken Palmcrantz & Co i Stockholm.

Interiör från vapenfabriken Palmcrantz & Co i Stockholm.

Interiör från vapenfabriken Palmcrantz & Co i Stockholm.

Lokomotiv tillverkat vid Karlstads Mekaniska Verkstad, Karlstad. 6-cylindrig 6 kopplad tankmaskin med tankarna mellan ramplåtarna. Befodrad bruttolast i stigning 1:5 med 12 kilometers hastighet per timme, 36 ton (exklusive maskinen).

Lokomotiv tillverkat vid Karlstads Mekaniska Verkstad, Karlstad. 6-cyl...

Lokomotiv tillverkat vid Karlstads Mekaniska Verkstad, Karlstad. 6-cylindrig 6 kopplad tankmaskin med tankarna mellan ramplåtarna. Befodrad bruttolast i stigning 1:5 med 12 kilometers hastighet per timme, 36 to... More

Lokomotiv tillverkat vid Kristinehamns Mekaniska Verkstad, Kristinehamn. 6-cylindrig 6 kopplad tankmaskin med tankarna mellan ramplåtarna. Befodrad bruttolast i stigning 1:5 med 12 kilometers hastighet per timme, 36 ton (exklusive maskinen). Spårvidd 750 mm.

Lokomotiv tillverkat vid Kristinehamns Mekaniska Verkstad, Kristineham...

Lokomotiv tillverkat vid Kristinehamns Mekaniska Verkstad, Kristinehamn. 6-cylindrig 6 kopplad tankmaskin med tankarna mellan ramplåtarna. Befodrad bruttolast i stigning 1:5 med 12 kilometers hastighet per timm... More

Lokomotiv tillverkat vid Karlstads Mekaniska Verkstad, Karlstad. 6-hjulig, 6-kopplad tanklokomotiv. Cylinderdiameter: 210, slagets längd: 400, drivhulens diameter: 800, fasta hjulbasen: 2600, spårvidd: 890, allt mätt i millimeter. Ångtryck: 10 atm. Dragkraft: 1430 kilo. Vikt i tjänst: 13 310 kilo. Kolboxens rymd: 425 kilo. Vattentankens rymd: 1700 liter.

Lokomotiv tillverkat vid Karlstads Mekaniska Verkstad, Karlstad. 6-hju...

Lokomotiv tillverkat vid Karlstads Mekaniska Verkstad, Karlstad. 6-hjulig, 6-kopplad tanklokomotiv. Cylinderdiameter: 210, slagets längd: 400, drivhulens diameter: 800, fasta hjulbasen: 2600, spårvidd: 890, all... More

Lokomotiv nr 54 tillverkat 1889 vid Kristinehamns Mekaniska Verkstad, Kritinehamn. 6-hjulig, 4-kopplad tanklokomotiv. Cylinderdiameter: 220, slagets längd: 400, drivhulens diameter: 780, fasta hjulbasen: omkring 2800, spårvidd: 890, allt mätt i millimeter. Ångtryck: 11 atm. Dragkraft: 1670 kilo. Vikt i tjänst: omkring 15000 kilo. Kolboxens rymd: 460 kilo. Vattentankens rymd: 1750 liter. Pris: 17 000 kr.Möjligen Byvalla - Långshyttans Järnväg. Lok 3. Spårvidd 891. mm

Lokomotiv nr 54 tillverkat 1889 vid Kristinehamns Mekaniska Verkstad, ...

Lokomotiv nr 54 tillverkat 1889 vid Kristinehamns Mekaniska Verkstad, Kritinehamn. 6-hjulig, 4-kopplad tanklokomotiv. Cylinderdiameter: 220, slagets längd: 400, drivhulens diameter: 780, fasta hjulbasen: omkrin... More

Hellefors Bruks AB Lokomotiv 1 tillverkat vid Kristinehamns Mekaniska Verkstad 1883, Kristinehamn. 6-hjulig, 6-kopplad med tankar mellan framplåtarna. Cylinderdiameter: 166, slagets längd: 320, drivhulens diameter: 600, fasta hjulbasen: 1940, spårvidd: 742, allt mätt i millimeter. Ångtryck: 12 atm. Dragkraft: 880 kilo. Vikt i tjänst: 7000 kilo. Kolboxens rymd: 168 kilo. Vattentankens rymd: 565 liter. Befprdrad bruttolast i stigning 1:50 med 12 kilometers hastighet per timme 36 ton exl. maskinen.

Hellefors Bruks AB Lokomotiv 1 tillverkat vid Kristinehamns Mekaniska ...

Hellefors Bruks AB Lokomotiv 1 tillverkat vid Kristinehamns Mekaniska Verkstad 1883, Kristinehamn. 6-hjulig, 6-kopplad med tankar mellan framplåtarna. Cylinderdiameter: 166, slagets längd: 320, drivhulens diame... More

Lokomotiv MKJ 4 tillverkat 1899 vid Kristinehamns Mekaniska Verkstad, Kristinehamn. 6-hjulig, 4-kopplad tanklokomotiv. Cylinderdiameter: 240, slagets längd: 360, drivhulens diameter: 960, fasta hjulbasen: 2800, spårvidd: 891, allt mätt i millimeter. Ångtryck: 10 atm. Dragkraft: 1404 kilo. Vikt i tjänst: 14000 kilo. Kolboxens rymd: 400 kilo. Vattentankens rymd: 1470 liter. Pris: 15 000 kr.

Lokomotiv MKJ 4 tillverkat 1899 vid Kristinehamns Mekaniska Verkstad, ...

Lokomotiv MKJ 4 tillverkat 1899 vid Kristinehamns Mekaniska Verkstad, Kristinehamn. 6-hjulig, 4-kopplad tanklokomotiv. Cylinderdiameter: 240, slagets längd: 360, drivhulens diameter: 960, fasta hjulbasen: 2800,... More

Arbetare vid Uddevalla Gjuteri & Mekaniska Verkstad den 30 januari 1890.

Arbetare vid Uddevalla Gjuteri & Mekaniska Verkstad den 30 januari 189...

Arbetare vid Uddevalla Gjuteri & Mekaniska Verkstad den 30 januari 1890.

Bergsunds Mekaniska verkstad, uppsättningsverket 1890.

Bergsunds Mekaniska verkstad, uppsättningsverket 1890.

Bergsunds Mekaniska verkstad, uppsättningsverket 1890.

Fr.v. mekaniska verkstaden, masugnen, gjuteriet. Jarnets Metallurgi, Sverige
Personalen vid Göranssons Mekaniska Verkstad i Stockholm, omkring 1900.

Personalen vid Göranssons Mekaniska Verkstad i Stockholm, omkring 1900...

Personalen vid Göranssons Mekaniska Verkstad i Stockholm, omkring 1900.

Arbetare vid Uddevalla Mekaniska Werkstad den 30 januari 1890.

Arbetare vid Uddevalla Mekaniska Werkstad den 30 januari 1890.

Arbetare vid Uddevalla Mekaniska Werkstad den 30 januari 1890.

Gamla skolhuset, sedemera gjutarebostad mm. "Kartbäcken", huset revs i augusti 1926#t.h. mekaniska verkstaden.

Gamla skolhuset, sedemera gjutarebostad mm. "Kartbäcken", huset revs i...

Gamla skolhuset, sedemera gjutarebostad mm. "Kartbäcken", huset revs i augusti 1926#t.h. mekaniska verkstaden.

Kontorsbyggnaden vid Munktells Mekaniska Verkstad i Eskilstuna. Uppförd 1895.

Kontorsbyggnaden vid Munktells Mekaniska Verkstad i Eskilstuna. Uppför...

Kontorsbyggnaden vid Munktells Mekaniska Verkstad i Eskilstuna. Uppförd 1895.

Härnöverken, Hernösands Verkstad & Varf, Härnösand, Ångermanland, 1898. Bild från tidskriften Hemmets bildmaterial.

Härnöverken, Hernösands Verkstad & Varf, Härnösand, Ångermanland, 1898...

Härnöverken, Hernösands Verkstad & Varf, Härnösand, Ångermanland, 1898. Bild från tidskriften Hemmets bildmaterial.

Nedre ritkontoret 1898.Personer från vänster: Fredrik Wilhelm Andersson (se- nare Adén), Oscar Lagerqvist, Tenow (senare sågverksdisp. vid Skönvik), Albin Säfvenberg, Gustaf Carlsson, Jonas Arvid Johnsson, Gunnar Jacobsson (senare Dir. Atlas Diesel), Carl August Hagstedt, Carl Magnus Theodor Sandman, Anders Lindström och Edward Flodström. >>

Nedre ritkontoret 1898.Personer från vänster: Fredrik Wilhelm Andersso...

Nedre ritkontoret 1898.Personer från vänster: Fredrik Wilhelm Andersson (se- nare Adén), Oscar Lagerqvist, Tenow (senare sågverksdisp. vid Skönvik), Albin Säfvenberg, Gustaf Carlsson, Jonas Arvid Johnsson, Gunn... More

Härnöverken, Hernösands Verkstad & Varf, Härnösand, Ångermanland, 1898. Bild från tidskriften Hemmets bildmaterial.

Härnöverken, Hernösands Verkstad & Varf, Härnösand, Ångermanland, 1898...

Härnöverken, Hernösands Verkstad & Varf, Härnösand, Ångermanland, 1898. Bild från tidskriften Hemmets bildmaterial.

Härnöverken, Hernösands Verkstad & Varf, Härnösand, Ångermanland, 1898. Bild från tidskriften Hemmets bildmaterial.

Härnöverken, Hernösands Verkstad & Varf, Härnösand, Ångermanland, 1898...

Härnöverken, Hernösands Verkstad & Varf, Härnösand, Ångermanland, 1898. Bild från tidskriften Hemmets bildmaterial.

Mechanical drawing class(?), Business high school

Mechanical drawing class(?), Business high school

Title and other information transcribed from caption card. Frances Benjamin Johnston Collection (Library of Congress). In album: "Business High School."

Blacksmithing at Agricultural and Mechanical College, Greensboro, N.C.

Blacksmithing at Agricultural and Mechanical College, Greensboro, N.C.

African American students working. Title and other information transcribed from caption card. Reportedly displayed as part of the American Negro exhibit at the Paris Exposition of 1900. Caption card tracings: B... More

Agricultural and Mechanical College, Greensboro, N.C - Butter making

Agricultural and Mechanical College, Greensboro, N.C - Butter making

Title and other information transcribed from caption card. Reportedly displayed as part of the American Negro exhibit at the Paris Exposition of 1900. Caption card tracings: North Carolina Greensboro; Univ. &... More

Agricultural and Mechanical College, Greensboro, N.C. Biological laboratory
ASEA i Västerrås omkring 1900. - Ernst Blom fotograf
ASEA i Västerås omkring 1900. - Ernst Blom fotograf
ASEA i Västerås omkring 1900. - Ernst Blom fotograf
Elektriska maskiner. Löp- och ledhjul för propellerturbin till Knislinge Kraftverk.He = 3,3 meter, N = 325 hk n = 214 varv/min.

Elektriska maskiner. Löp- och ledhjul för propellerturbin till Knislin...

Elektriska maskiner. Löp- och ledhjul för propellerturbin till Knislinge Kraftverk.He = 3,3 meter, N = 325 hk n = 214 varv/min.

Trade school. Mechanical drawing

Trade school. Mechanical drawing

Male students in class at Hampton Institute, Hampton, Virginia. Title and other information transcribed from unverified, old caption card data and item. Frances Benjamin Johnston Collection. Caption card tracin... More

Skioptikonbild med motiv från yrkesinspektionens undersökningar på olika arbetsplatser. Okänd utställning över verkstadsmaskiner.

Skioptikonbild med motiv från yrkesinspektionens undersökningar på oli...

Skioptikonbild med motiv från yrkesinspektionens undersökningar på olika arbetsplatser. Okänd utställning över verkstadsmaskiner.

Båt "Clara sjö" vid Bolinders verkstadsindustribrygga på Kungsholmen. Bolinders Mekaniska Verkstads AB

Båt "Clara sjö" vid Bolinders verkstadsindustribrygga på Kungsholmen. ...

Båt "Clara sjö" vid Bolinders verkstadsindustribrygga på Kungsholmen.

Interiör från turbinanläggning vid Ströms Bruks AB.Uppbyggnad. Maskinerna från Vulcans Mekaniska Verkstad AB, Norrköping.

Interiör från turbinanläggning vid Ströms Bruks AB.Uppbyggnad. Maskine...

Interiör från turbinanläggning vid Ströms Bruks AB.Uppbyggnad. Maskinerna från Vulcans Mekaniska Verkstad AB, Norrköping.

Interiör från turbinanläggning.Uppbyggnad. Maskinerna från Vulcans Mekaniska Verkstad AB, Norrköping.

Interiör från turbinanläggning.Uppbyggnad. Maskinerna från Vulcans Mek...

Interiör från turbinanläggning.Uppbyggnad. Maskinerna från Vulcans Mekaniska Verkstad AB, Norrköping.

Båt vid Bolinders verkstadsindustribrygga på Kungsholmen. Bolinders Mekaniska Verkstads AB

Båt vid Bolinders verkstadsindustribrygga på Kungsholmen. Bolinders Me...

Båt vid Bolinders verkstadsindustribrygga på Kungsholmen.

Skioptikonbild med motiv från yrkesinspektionens undersökningar på olika arbetsplatser. Manufakturverkstad.

Skioptikonbild med motiv från yrkesinspektionens undersökningar på oli...

Skioptikonbild med motiv från yrkesinspektionens undersökningar på olika arbetsplatser. Manufakturverkstad.

Oscar Karlowitch Larsson - Åminne Bruk i Småland. Mekaniska verkstaden. Jarnets Metallurgi, Sverige
Fabrik Interiör, Husqvarna Vapenfabrik.

Fabrik Interiör, Husqvarna Vapenfabrik.

Interiör, Husqvarna Vapenfabrik.

Oscar Karlowitch Larsson - Åminne Bruk i Småland. Mekaniska verkstaden. Jarnets Metallurgi, Sverige
Interiör från turbinanläggning vid Ströms Bruks AB.Uppbyggnad. Maskinerna från Vulcans Mekaniska Verkstad AB, Norrköping.

Interiör från turbinanläggning vid Ströms Bruks AB.Uppbyggnad. Maskine...

Interiör från turbinanläggning vid Ströms Bruks AB.Uppbyggnad. Maskinerna från Vulcans Mekaniska Verkstad AB, Norrköping.

Bolinders Mekaniska Verkstads AB. - Bolinders Mekaniska Verkstad interiör Bolinders Mekaniska Verkstads AB
Jean Bolinders bostad vid Kaplansbacken i Stockholm. Sedan ombyggd till motorverkstad 1898.

Jean Bolinders bostad vid Kaplansbacken i Stockholm. Sedan ombyggd til...

Jean Bolinders bostad vid Kaplansbacken i Stockholm. Sedan ombyggd till motorverkstad 1898.

Skioptikonbild med motiv från yrkesinspektionens undersökningar på olika arbetsplatser. Okänd utställning över verkstadsmaskiner.

Skioptikonbild med motiv från yrkesinspektionens undersökningar på oli...

Skioptikonbild med motiv från yrkesinspektionens undersökningar på olika arbetsplatser. Okänd utställning över verkstadsmaskiner.

Lyftkran vid Karlstads Mekaniska Verkstad, Karlstad.

Lyftkran vid Karlstads Mekaniska Verkstad, Karlstad.

Lyftkran vid Karlstads Mekaniska Verkstad, Karlstad.

Skioptikonbild med motiv från yrkesinspektionens undersökningar på olika arbetsplatser. Okänd utställning över verkstadsmaskiner.

Skioptikonbild med motiv från yrkesinspektionens undersökningar på oli...

Skioptikonbild med motiv från yrkesinspektionens undersökningar på olika arbetsplatser. Okänd utställning över verkstadsmaskiner.

Munktells Mekaniska Verkstad i Eskilstuna, 1900. Bild från tidskriften Hemmets bildmaterial.

Munktells Mekaniska Verkstad i Eskilstuna, 1900. Bild från tidskriften...

Munktells Mekaniska Verkstad i Eskilstuna, 1900. Bild från tidskriften Hemmets bildmaterial.

Husqvarna Vapenfabriks AB. Arbetssal i maskinverkstaden.

Husqvarna Vapenfabriks AB. Arbetssal i maskinverkstaden.

Husqvarna Vapenfabriks AB. Arbetssal i maskinverkstaden.

Fabrik Mekanisk verkstad. - Bolinders Mekaniska Verkstad interiör Bolinders Mekaniska Verkstads AB
Bergsunds Mekaniska Verkstad AB i Stockholm.

Bergsunds Mekaniska Verkstad AB i Stockholm.

Bergsunds Mekaniska Verkstad AB i Stockholm.

Bolinders Mekaniska Verkstads AB. Lokomotivverkstaden. - Bolinders Mekaniska Verkstad interiör Bolinders Mekaniska Verkstads AB

Bolinders Mekaniska Verkstads AB. Lokomotivverkstaden. - Bolinders Mek...

Bolinders Mekaniska Verkstads AB. Lokomotivverkstaden.

Mekanisk verkstad. - Bolinders Mekaniska Verkstad interiör Bolinders Mekaniska Verkstads AB
Verkstadsinteriör vid Pythagoras.

Verkstadsinteriör vid Pythagoras.

Verkstadsinteriör vid Pythagoras.

Isbrytaren II. Byggd vid Bergsunds Mekaniska verkstad i Stockholm.

Isbrytaren II. Byggd vid Bergsunds Mekaniska verkstad i Stockholm.

Isbrytaren II. Byggd vid Bergsunds Mekaniska verkstad i Stockholm.

Fabrik Mekanisk verkstad (borrmaskiner). - Bolinders Mekaniska Verkstad interiör Bolinders Mekaniska Verkstads AB
Palmcrantz & Co Mekanisk Verkstad.

Palmcrantz & Co Mekanisk Verkstad.

Palmcrantz & Co Mekanisk Verkstad.

Tubdrageriet vid Fagersta Järnbruk. Pipsvarvar. - Elektrisk kraftproduktion
Pressverkstaden vid A.B. Svenska Metallverken i Skultuna.

Pressverkstaden vid A.B. Svenska Metallverken i Skultuna.

Pressverkstaden vid A.B. Svenska Metallverken i Skultuna.

Lokomobiltillverksningsverkstaden vid Munktells Mekaniska Verkstad i Eskilstuna.

Lokomobiltillverksningsverkstaden vid Munktells Mekaniska Verkstad i E...

Lokomobiltillverksningsverkstaden vid Munktells Mekaniska Verkstad i Eskilstuna.

Exteriör från ett nytt Bolinders-kontor eller bostadsfastighet?

Exteriör från ett nytt Bolinders-kontor eller bostadsfastighet?

Exteriör från ett nytt Bolinders-kontor eller bostadsfastighet?

Exteriör från ett nytt Bolinders kontorsbyggnad eller bostadsfastighet.

Exteriör från ett nytt Bolinders kontorsbyggnad eller bostadsfastighet...

Exteriör från ett nytt Bolinders kontorsbyggnad eller bostadsfastighet.

Världens första mekaniska elefant.

Världens första mekaniska elefant.

Världens första mekaniska elefant.

Motiv från Bergsunds Mekaniska Verkstad, Stockholm.

Motiv från Bergsunds Mekaniska Verkstad, Stockholm.

Motiv från Bergsunds Mekaniska Verkstad, Stockholm.

Husqvarna Vapenfabriks AB. Interiör från symaskinsverkstaden.

Husqvarna Vapenfabriks AB. Interiör från symaskinsverkstaden.

Husqvarna Vapenfabriks AB. Interiör från symaskinsverkstaden.

Husqvarna Vapenfabriks AB. Velocipedverkstaden.

Husqvarna Vapenfabriks AB. Velocipedverkstaden.

Husqvarna Vapenfabriks AB. Velocipedverkstaden.

Husqvarna Vapenfabriks AB. Symaskinsverkstaden.

Husqvarna Vapenfabriks AB. Symaskinsverkstaden.

Husqvarna Vapenfabriks AB. Symaskinsverkstaden.

Ammunitionsverkstaden vid A.B. Svenska Metallverken i Skultuna.

Ammunitionsverkstaden vid A.B. Svenska Metallverken i Skultuna.

Ammunitionsverkstaden vid A.B. Svenska Metallverken i Skultuna.

Morgårdshammars Mekaniska Verkstad. Wårds nya separatorer.

Morgårdshammars Mekaniska Verkstad. Wårds nya separatorer.

Morgårdshammars Mekaniska Verkstad. Wårds nya separatorer.

Bergsunds Mekaniska verkstad i Stockholm.

Bergsunds Mekaniska verkstad i Stockholm.

Bergsunds Mekaniska verkstad i Stockholm.

Råoljemotorer färdiga för leverans, Munktells Mekaniska Verkstad i Eskilstuna.

Råoljemotorer färdiga för leverans, Munktells Mekaniska Verkstad i Esk...

Råoljemotorer färdiga för leverans, Munktells Mekaniska Verkstad i Eskilstuna.

Previous

of 11

Next