Sankt Nicolai kyrka - KMB - 16001000532299

Similar

Sankt Nicolai kyrka - KMB - 16001000532299

description

Summary

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan även anmälas till denna sida.Sektion mot öster genom koret, före restaureringen. Uppmätning av August Waldemar Lundberg. från 1862.
Motiv: Sankt Nicolai kyrka

Kategori: (02) Interiörer, Ritning

date_range

Date

1830 - 1910
create

Source

Swedish National Heritage Board
copyright

Copyright info

public domain

Explore more

sweden
sweden